Skip Navigation Links
Tarımdan ve desteklemelerden edindiğiniz gelirin ne kadarını tarıma yatırım olarak ayırıyorsunuz? 
 
tüm anketler
Yetiştirici Bilgileri
Erik Yetiştiriciliği

ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİ

Erik soğuk ılıman iklim bölgelerde ve subtrobik iklim bölgelerinde yetişir. Ülkemizde birçok çeşidi bulunmaktadır.

DÖLLENME BİYOLOJİSİ

Erik çiçekleri o yılın sürgünleri veya yaşlı spurlar üzerindeki lateral (yan) tomurcuklarda oluşurlar. Her tomurcuktan 1 veya 3 çiçek meydana gelir.

Bir kısım P. cerasifera çeşidi kendine verimli bazılarıda kendine kısırdır. Bazı P. domestica kültür çeşitlerinden kendine verimli, kısmen kendine verimli ve kendine kısır olanları vardır. Kendine verimli çeşitlerin kendi çiçek tozu ile tozlanmaları durumunda meyve tutma oranı % 30' a kadar yükselmektedir. Fakat Kendine kısır çeşitler kendi çiçek tozları ile tozlandıkları zaman meyve bağlama oranı % 1.5 lara kadar düşer. Genellikle Avrupa erikleri ile japon erikleri birbirine uyuşmazlar. Japon eriklerinin bir kısmı kısmen kendine verimli, bir kısmı da kendine kısırdır.

İKLİM İSTEKLERİ

Erik türleri, iklim istekleri yönünden farklılık gösterir. Japon erikleri (P. salinica) soğuk geçmeyen bölgelerde yetişir. Avrupa erikleri (P. domestica)kışı nisbeten soğuk geçen soğuk ılıman iklime uygundur.

Mevcut türler içerisinde değişik iklim koşullarına en iyi uyabilen P. cerasifera'dır. Kış mevsiminde soğuklara dayanıklı olan eriklerde Çiçeklenme devresinde soğuğa karşı duyarlılık artar.Kış dinlenme süresi bakımından Avrupa erikleri +7.2 OC 'nin altında 1000 saatten fazla bir soğuklama süresine ihtiyaç duyarlar. japon eriklerinde ise bu süre 600 saat kadardır.

DİKİM ŞEKLİ VE ZAMANI

Can erikleri ve Avrupa eriklerinin kendine verimli olanları dışında kalan bütün erik çeşitleri, mutlaka tozlayıcı çeşide ihtiyaç gösterirler.

Kendine kısmen verimli veya kendine kısır çeşitlerle bahçe kurulacağı zaman çeşitlerin birbirini tozlayacak şekilde dikilmesi gerekir ve bu durumda Tozlayıcı oranı 1/9 oranında olmalıdır. İkiden fazla çeşitlerle kurulacaksa çeşitler 2'şer 3'er sıra halinde dizilmelidir.Kendine verimli çeşitlerle bahçe

kurulacağı zaman eğer bahçede birkaç çeşidin yer alması isteniyorsa her çeşitin bir blok halinde bahçeye yerleştirilmesi gerekmektedir. En uygun tozlayıcı çeşit seçilirken Birçok özellik gözönünde bulundurulmalı ,meyvenin özellikleri yanı sıra çiçek açma zamanlarının birbirlerini tozlayacak şekilde uygun gelmesine, çiçek tozlarının yüksek çimlenme gücüne sahip olmasına ve karşılıklı tozlanma sonucu yüksek oranda meyve tutumu meydana getirecek çeşitlerin seçilmesine özen gösterilmelidir.

Bahçe kurulurken birden fazla çeşit kullanılması meyve miktar ve kalitesini olumlu yönde etkilediğinden her zaman tercih edilmelidir.Tozlayıcı ağaç sayısı tozlayıcı çeşidin istenen bir çeşit olup olmamasına göre ayarlanmalıdır. istenen bir çeşidin tozlayıcı olarak kullanılması halinde, 2 sıra ana çeşide 1 sıra tozlayıcı yeterlidir. Üretim amacına uygun olmayan bir çeşidin tozlayıcı olarak kullanılması zorunluluğu varsa 8 ana ağaca 1 tozlayıcı olacak şekilde bahçe kurulmalıdır.Kışı yağışlı veya soğuk geçen bölgelerde dikim ilkbahar mevsiminin başında yapılır.Kışı ılıman geçen ve az yağış alan bölgelerde fidanlar Kasım- Aralık ayından itibaren dikilebilirler. Dikim ilkbahar gelişme devre sinin başlamasına kadar sürebilir.

TOPRAK İŞLEME

Az yağış alan bölgelerde, erik bahçeleri devamlı olarak yabancı otlardan temizlenmeli Böyle bölgelerde bahçeler sonbaharda ve sonra İlkbaharda toprak tava gelince ,Şubat sonu veya mart içinde bir kez daha sürülür. Mayıs ayında yapılan üçüncü sürümden sonra ise sulama kanalları açılıp, Ağaçların dipleri çapayla işlenir. Yağışlı bölgelerde ise çayır bitkileri kullanarak bahçelerde devamlı bir örtü bitkisi bulundurulmalıdır. Erik kökleri toprak yüzeyine yakın olarak geliştiğinden toprağın derin işlenmemesi gerekir.

SULAMA

Yıllık yağış miktarı 750 mm'yi geçen bölgelerde sulama yapılmayabilir fakat, Yağış miktarı bu rakamın altına düşen yerlerde sulamanın yapılması zorunludur. Erikler saçak köklü olduklarından ve kökler yüzeysel geliştiklerinden derin köklü meyve türlerine göre daha fazla suya ihtiyaç gösterirler.Ege bölgesinde erik bahçeleri mayıs ayının ikinci yarısından itibaren sonbahar yağışlarına kadar geçen süre içinde 8-12 günde bir sulanır. Sulama çeşitli şekillerde yapılır.Bunlar;karık usulü çanak usulü, tava yöntemi veya karık-çanak kombinasyonları şekilleri olarak sayılabilir. Sulama sistemi toprağın özelliğine, su kaynağının zenginlik durumuna göre seçilir. Damlama ve mini yağmurlama sistemleri de günümüzde uygulamaya girmiştir.Mevcut türler arasında P. cerasifera türleri kuraklığa en fazla dayanan türlerdir.

GÜBRELEME

Verilecek gübre miktarının toprak ve bitki analizine göre belirlenmesi en doğru uygulama olacaktır.Gübre miktarı,toprağın tipine,ağaçların yaşına, topraktaki besin maddeleri durumuna, alınan ürün miktarına iklime ve ağaçların gelişme durumuna bağlıdır. Azotlu gübreler kış sonunda ilkbahar gelişmesi başlamadan önce verilmelidir. Erik ağaçları azotun hem sülfat, hem de nitrat formuna cevap verirler. Ancak pH'sı 6.5'un altında olan topraklarda amonyum sulfat kullanılmamalı ,Üre ise toprak pH'ı 5.0'in altında olan topraklarda kullanılmalıdır. Azotlu gübrenin haziran ortasından sonra uygulanması önerilmez. Genç ağaçlarda ağaç başına her yaş için 113-226 gr aktif azot uygulanır. Bu miktarlar arzu edilen büyüme durumuna göre azaltıp çoğaltılabilir.

Meyve veren ağaçlarda 8.5-11.2 kg/dekar aktif azot uygulaması önerilebilir.

Fosforlu ve potaslı gübreler kış başında, meyve veren ağaçlarda sıralar arasına, genç ağaçlarda ise taç izdüşümleri çevresine gelecek şekilde serpilmelidir.

Sunni gübrelerin yanında ,2 yılda bir ağaç başına 50 kg iyi yanmış çiftlik gübresi (meyve veren ağaçlar için) verilmelidir. İlave olarak yeşil gübreleme yapılması da yararlı olacaktır..

ANAÇLAR

Meyve yetiştiriciliğinde kullanılan anaçlar üretilme şekline göre generatif ve vejatatif olarak iki grupta toplanır.Erikler için anaç olarak muhtelif erik türlerinin çöğür ve klon anaçları ile şeftali, kayısı ve badem çöğür anaçları kullanılmaktadır.

Erik Çöğür Anaçları:

P.ceresifera(myrobolan kiraz eriği): Kökeni Kafkasya ve yakınındaki Asya ve Avrupa ülkeleridir.Yurdumuzda ve Dünya’da geniş ölçüde kullanılan erik anacıdır. Özellikle Avrupa grubu (P.domestica) erik çeşitler için istenen anaç olmakla birlikte Japon grubu (P.salicina) erikler için uygundur. bunun yanında President, Kelsey gibi bazı çeşitlerin bu anaç ile tam uyum gösteremediği belirtilmektedir.P.ceresifera anaçları ABD ve Avrupa’da Myrobolan erikleri diye tanınıp

Yurdumuzda can eriği olarak bilinir. Değişik toprak ve iklim şartlarına

uyabilen can eriği;Kök ur nematoduna hassas fakat kök boğazı çürüklüğüne

karşı dayanıklıdır. Hafif kumlu topraklarda çok iyi gelişir. Kuvvetli bir

anaç olup, bu anaç üzerine aşılı fidanlar 7x7 m şeklinde dikilmelidir.

P.besseyi (Kum eriği): Japon ve Avrupa grubu eriklerle uyuşur. Çok bodur bir anaçtır. 1-1.5 m boyunda ağaçlar meydana getirir. Aşıdan sonra ilk yıl ürün vermeye başlar. Kumlu topraklara uyumu iyidir.

P.persica(şeftali): fazla derin olmayan, Kumlu ve hafif topraklarda eriğe anaç olarak kullanılmaktadır. Yarı kuvvette ağaçlar oluşturur ve erkencilik sağlar. Nematodun sorun olduğu yerlerde tercih edilmelidir. Japon eriklerinin hemen hepsi ile iyi uyuşma gösterir, ancak Avrupa eriklerinin bazıları ile uyuşmalık görülebilir. En çok kullanılan şeftali anaçları;

Prunus persica (Lovall)

Nemaguard  S-37

Eğer erik bahçesi daha önce şeftali bahçesi olarak kullanılmış bir arazide kurulacaksa anaç olarak şeftali kullanılmamalıdır.P.armeniaca (Kayısı): Nematotlu bölgelerde kumsal topraklar için uygun bir anaçtır.Japon erikleri ile Avrupa eriklerine nazaran iyi uyuşma gösterir. Bu anaç kullanılacağı zaman kalem anaç ilişkilerinin önceden bilinmesi gerekir. Kayısı anacı erik için

ancak nematodun söz konusu olduğu durumlarda düşünülebilir.

P.amygdaus (Badem): Kumlu topraklarda erik yetiştiriciliği için bu anaçlar tercih edilir.Tüm çeşitlerle iyi uyum sağlamayabilir. French gibi bazı erik çeşitleri badem anacı üzerine başarılı bir şekilde yetiştirilmektedir. Badem üzerine aşılı erik çeşitleri erken meyveye yatar. Bol verimli yüksek kaliteli meyve veren ağaçlar oluştururlar. Meşe kök mantarı, vertisilyum solgunluğuna ve nematoda duyarlıdır. Bakteriyel kansere orta derecede dayanıklıdır.

P.salcia:Kumlu topraklara adapte olduğu için bu tür topraklarda bodur erik anacı olarak kullanılabilir. Japon ve Avrupa grubu eriklerle uyuşur ve bodur ağaçlar meydana getirirler.

Erik Klon Anaçları

Myrobolan B: drenajı kötü, hafif,Kireçli, ağır ,kuvvetli ve zayıf gibi çeşitli topraklara iyi uyum sağlar, üretilmesi kolaydır. Kuvvetli ve verimli ağaçlar oluşturur.

R.C.d’Althan, R.C.Quillus,Stanley, Prune Martin, çeşitleri ile uyuşmazlık gösterir. bakteriyel kanser ,Nematot, ve vertisulyuma duyarlı, kök boğazı çürüklüğüne orta derecede dayanıklıdır.Marianna: Prunus munsoniana ve Prunus cerasifera’nın tozlanması sonucu elde edilmiş ve vegetatif olarak üretilebilen bir anaçtır.Ağır ve çok rutubetli topraklarda yetişebilir. Kök ur nematoduna bağışık olup, kök boğazı çürüklüğü ve kök kanserine dayanıklıdır. Avrupa ve Japon grubu erikleri ile uyuşmaktadır. Marianna anaçlarının değişik klonları bulunmaktadır.Myrobolan

Gl.931-6: PH yüksek topraklardaki yetiştiricilik için kullanılan bir anaçtır. Diğer anaçların iyi sonuç vermediği asitli topraklarda iyi sonuç vermektedir.

Marianna GF8-1; Kuvvetli ağaç oluşturup vegetatif olarak üretilmesi kolaydır. Çok değişik topraklara rahatlıkla uyum sağlar. R.C.d’Althan çeşidi ile uyuşmamaktadır. Marianna 2624 Klonu; Üretilmesi kolaydır. Değişik toprak tiplerine uyumludur. Kökleri ilk yıllarda yüzeysel gelişir. Orta kuvvette ağaçlar oluşturur. Nematoda dayanıklı, kök boğazı çürüklüğüne ve vertisilyuma orta derecede dayanıklı, bakteriyel kansere ise çok duyarlıdır.

Myrobolan 29-C:Kök gelişimi İlk yıllarda yüzeysel olup, sonraki yıllarda derinlere gider. Kuvvetli ağaçlar oluşturur. Nematoda dayanıklıdır. Kök boğazı çürüklüğü, vertisilyum ve bakteriyel kansere orta derecede duyarlıdır.

Brompton Klonu; Yarı kuvvetli ağaçlar oluşturup bu ağaçlar kaliteli ve bol meyve verirler. Kültür çeşitleri ile uyumlu, Vegetatif olarak üretilmesi zordur. Bu durumun hormonla ve sisleme ile düzeltilmesi halinde çok iyi bir anaçtır. Common plum Klonu; Yarı bodur ağaçlar oluşturur.

Daldırma ve odun çelikleri ile kolaylıkla üretilebilir. Her çeşitle uyuşması iyidir.

Prunus domastica: Bu anaçlar İngiltere’de kullanılmaktadır. Bodurdan gelişmişe kadar değişik tipte konları vardır.

Pershore Klonu; Orta kuvvette ağaç oluşturup, Çeşitlerle uyuşması iyidir. Vegetatif olarak üretilmesi zordur. Ancak dip sürgünleri ve daldırma ile çoğaltılabilir.

Brussel klonu; Yarı kuvvetli ağaç oluşturur. Üretimi ancak daldırma ile yapılabilir.

Hastalıklara duyarlı olmakla birlikte pek çok çeşit ile uyum göstermektedir. Günümüzde hemen hemen kullanılmamaktadır. Prunus instita: Bu türün değişik klonları da eriğe anaç olarak kullanılmaktadır.Pixy; İngiltere’de East Malling Araştırma İstasyonu tarafından St. Julien d’Orleans klon populasyonu arasında bodur anaç olarak elde edilmiştir. Vegetatif olarak (odun çelikleri ile) üretilen bu anaç üzerine aşılı erik çeşitleri erken meyveye yatmakta, daha iri meyveli ve şeker oranı yüksek meyve oluşturmaktadır. Pixy, St.Julien anacına göre % 30 oranında bodurluk sağlamaktadır.

Ferlanin (P.2038): Fransa’da elde edilmiş melez bir anaç olup, vegetatif olarak üretilebilir ve Pixy anacı kadar veya ondan biraz daha bodurdur. Verim, erkencilik ve meyve iriliği yönünden oldukça iyidir. Nematot ve kök kanserine dayanıklıdır. Kış soğuklarına dayanıklı bir anaç olup, d’Agen hariç tüm çeşitlerle aşı uyuşması iyidir.

Common mussel klonu;Uygun ve elverişli toprakları sever ve kuvvetli ağaç oluşturan bir anaçtır. Odun ve kök çelikleri ile kolaylıkla üretilebilir. Pek çok çeşit ile başlangıçta iyi bir uyuşma göstermesine rağmen ilerki yıllarda bazı çeşitlerle olan kombinasyonunda ağacın gelişmesi durmakta ve meyveler iyi gelişememektedir. Bazı çeşitlerle olan kombinasyonunda gözlenen bodurluk gerçek ve sağlıklı bir bodurluktan çok, fizyolojik zayıflık nedeni ile gelişme yetersizliğinden ileri gelen bodurluktur. Black damas klonu; Değişik toprak tiplerine

kolaylıkla uyum sağlayabilen ve kuvvetli ağaç oluşturan bir anaçtır. Kültürel bir

çeşidi ile uyuşması iyidir. Saint Julien A klonu; Bu anaç yarı bodur ve bol verimli ağaçlar oluşturur. Bu ağaçlar erken meyveye yatar. Değişik toprak tiplerine özellikle kireçli topraklara uyumu çok iyidir. Bir çok çeşit ile uyuşması iyidir. Sıcak iklimlerde gelişmesi iyidir. Vegetatif olarak üretilmesi zordur.

Ferciana/Ishtora: St. Julien A ile aynı büyüklükte olup, verim erkencilik ve meyve iriliği yönünden üzerine aşılanmış olan çeşide olumlu etkisi vardır. Nematodlara dayanıklı, Armillaria’ya toleranslı ve kireçli topraklara hassas olup, vegetatif yolla çoğaltılmaktadır.

MEYVE SEYRELTMESİ

Japon erikleri ile bazı can eriklerinde bir çiçek tomurcuğundan 1-3 çiçek meydana geldiğinden aşırı yüklenme olmaktadır. Seyreltme elle yada kimyasal maddelerle yapılır.Erik meyveleri küçük olduğundan elle seyreltme oldukça masraflıdır. Geç olgunlaşan çeşitlerde elle seyreltme haziran dökümünden sonra uygulanır. Diğerlerinde ise genç meyve dökümü sona erince yapılmalıdır. Yeşil olarak tüketilen can erikleri de ağaçlardaki meyveler aralıklı olarak hasat edildiğinden her meyve toplama, seyreltme yerine geçer.

Eriklerde kimyasal maddelerle seyreltme elmalardaki kadar başarılı olamamıştır. Kimyasal maddelerin bir kısmı DNOC'li bileşiklerdir. Bu etkili maddeye sahip Elgetol, ağaçlara %70-80 çiçeklenme devresinde püskürtülür. Bundan başka bu amaçla kireç sülfür de denenmiştir. Bu kimyasal madde %6-7 konsantrasyonunda ve % 50-60 çiçeklenme safhasında ağaçlara atılır.

HASAT

En iyi toplama olgunluğu; meyvelerin tam tatlılaştıkları ağaçta tam iriliklerini, renklerini aldıkları, ve eti gevrek olduğu zamandır. Ana ağaç üzerinde olgunluğun bu kadar ilerlemesi yakın pazarlar için toplanacak meyvelerde söz konusudur. Uzak pazarlar için ise hasat daha erken yapılmalıdır.

Eriklerde hasat zamanı, üst ve zemin renkteki değişime meyve eti sertliğine, suda eriyen kuru madde miktarına bakılarak veya tam çiçekten hasada geçen süreye bakılarak tayin edilir.

Kurutmalık erik meyveleri ise ağaçlar üzerinde aşırı derecede olgunlaşıp bir miktar suyunu uçurup, buruştuktan sonra hasat edilirler.Buruşan eriklerin bir kısmı ağaçların dibine düşer. Bunlar yerlerden toplanır. Ağaçta kalan meyvelerde elle veya makine ile hasat edilirler.

DEPOLAMA

Erikler en uygun olarak 00C veya -0.5 0C'de saklanırlar. Bu sıcaklık derecesinde Avrupa eriklerini 3-4 hafta, Japon eriklerini de 7-8 hafta saklamak mümkün olur. Düşük sıcaklık derecesinde iç kararması yapan erikleri kontrollü atmosfer koşullarında 4-8 0C de yukarıda belirtilen sürelerde saklamak mümkündür


Liste
Evcil Hayvanlardan İnsanlara Bulaşabilecek Hastalıklar-Dış Parazitler
Evcil Hayvanlardan İnsanlara Bulaşabilecek Hastalıklar-İç Parazitler
Hindi Yetiştiriciliği
Kanatlı Yetiştiriciliği
Arı Hastalıkları
Arı Yetiştiriciliği
Mavidil Hastalığı
Koyun Keçi Vebası PRR
Koyun Çiçek Hastalığı
Koyunculuk
Brucellozis Hastalığı
Şarbon (Antrax) Hastalığı
Sığırlarda Süngerimsi Beyin Hastalığı
Tüberküloz Hastalığı
Şap Hastalığı
Hayvan Hastalıkları-Sığır Vebası
Süt Sığırcılığı
Kiraz ve Vişne Yetiştiriciliği
Çilek Yetiştiriciliği
Şeftali Yetiştiriciliği
Kuşburnu Yetiştiriciliği
Kayısı Yetiştiriciliği
Kavun Yetiştiriciliği
Karpuz Yetiştiriciliği
Erik Yetiştiriciliği
Ceviz Yetiştiriciliği
Elma Yetiştiriciliği
Ayva Yetiştiriciliği
Armut Yetiştiriciliği
Meyvelerde Hasat Ölçüleri
Aşılama Teknikleri
Meyvecilikte Gübreleme
Meyve Ağaçlarında Sulama
Meyvecilikte Bakım ve Budama İşlemleri
Kuru Fasulye Yetiştiriciliği
Nohut Yetiştiriciliği
Mercimek Yetiştiriciliği
Kurubaklagiller Tarımı
Arpa Yetiştiriciliği
Buğday Yetiştiriciliği
Örtüaltı Kabak Yetiştiriciliği
Örtüaltı Karpuz Yetiştiriciliği
Örtüaltı Kavun Yetiştiriciliği
Örtüaltı Hıyar Yetişitiriciliği
Örtüaltı Patlıcan Yetişiriciliği
Örtüaltı Biber Yetişitiriciliği
Örtüaltı Domates Yetiştiriciliği
Örtüaltı Yetişitiriciliği
Yemeklik Patetes Yetiştiriciliği
Sarımsak Yetişitiriciliği
Soğan Yetiştiriciliği
Marul Yetişitiriciliği
Pırasa Yetiştiriciliği
Ispanak Yetiştiriciliği
Turp Yetişitiriciliği
Havuç Yetiştiriciliği
Lahana Yetişitiriciliği
Tohum-Çiçek ve Meyvesi Yenen “Kabak”
Bakla Yetişitiriciliği
Taze Fasulye Yetişitiriciliği
Biber Yetiştiriciliği
Domates Yetiştiriciliği
Sebzecilik Tarım Takvimi
Şekerpancarı Tarımı
Çerezlik Ayçiçeği
Silajlık Mısır
Korunga Tarımı
Fiğ Yetiştiriciliği
Yonca Tarımı
Yem Bitkileri Yetişitiriciliğ
Duyurular
Kuvvetli Yağış, Kuvvetli Rüzgar ve Sıcaklık Düşüşlerine Dikkat..
Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve sıcaklık düşüşlerine karşı meterolojik uyarı ilanı ektedir.
Çiftçi Kayıt Sistemi 2014 Üretim Yılı Müraacatları
Çiftçi Kayıt Sistemi 2014 Üretim Yılı Müraacatları İlan ve dosya kabul tarihleri eklerde verilmi...
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Duyurusu

01 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da saat:10.00'da G...

2011-2013 Yılı Fark Ödemeleri İcmalleri Askıya Çıkarıldı

5488 sayılı Kanun’un Geçici 3. Maddesi gereğince ÇK...

Zirai Don Uyarısı

İç Ege, İç Anadolu, Marmara'nın güneydoğusu, Akdeni...

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği Alan Çiftçilerin Dikkatine...

14.05.2013 tarihli ve 28647 sayılı Resmi Gazete/de ...

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sertifikası Olanların Dikkatine...

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sertifikası olanlara yönelik 5 Mart 2014 tarihinde saat 10:00 d...

Sivas Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi ve Görev Bölümü

Sivas Valiliği'nin 03.02.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "İmza Yetkileri Yön...

Kırsal Turizm Etkinlikleri Kursu
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Başvuru Süresi Uzatılması
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırıml...
Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu

İl Müdürlüğümüzde 27.01.2014-10.02.2014 tarihleri arasında "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yeti...

Temel Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Kursu
Temel Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Kursu 20/01/2014-03/02/2014 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüz...
Su Ürünleri İstihsal Hakkı İçin İhale İlanı
Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancı İzin Belgesi Sınavı
Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Sınav Takvimi ve Uygulaması konulu ekteki yazıla...
Tigem Tohum Fiyatları
TİGEM Genel Müdürlüğünce üretimi yapılan sertifikalı Mısır, Yonca, Nohut, Korunga tohumluğu fiya...
Uludağ Kış Kampı
Bursa İl Müdürlüğümüzce işletilmekte olan Uludağ Eğitim Dinlenme Tesisleri, konaklama şartları e...
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırıml...
Su ve Enerji konulu afiş ve fotoğraf yarışması
22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle konunun öneminin genç nesillere benimsetilerek Su ve Gıda Güvenl...
Sorumlu Yönetici Listesi
...
Organik Tarım Desteklemeleri Tebliğ Yayımlandı
Destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin ÇKS' deki bilgilerini güncelleştirmeleri ...
DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri
DLG -Öçp ortaklığı ile 15-18 Ağustos 2013 tarihleri arasında Tekirdağ Karaevli Köyü'nde "DL...
Sorumlu Yöneticilik Listesi
İnternet sitemizde yeni yaptığımız düzenleme ile "Sorumlu Yönetici Listesi" duyurular ...
Sportif Balıkçılık Bölgeleri Belirlendi

22.11.2012 tarihinde DSİ. 19. Bölge Müdürlüğünde to...

Geleneksel Değerlerimiz Projelendirilecek

Türkiye genelinde unutulmaya yüz tutmuş kültürel ve...

Bitki Koruma Ürünleri Listesi
Bakanlığımızca 17 Ocak 2013 - 15 Mart 2013 tarihleri arasında ruhsatlandırılan, tavsiye alan, ru...
Ruhsatlandırılan, Tavsiye Alan, Ruhsatı İptal Edilen Bitki Koruma Ürünleri Listesi

Bakanlığımızca 26 Kasım 2012 - 16 Ocak 2013 tarihle...

Yasaklanan BKÜ Ürünleri Listesi

Bakanlığımızın ekteki yazılarında; AB'ne uyum çalış...

Birimlerimiz ve Faaliyetleri-Bitki Koruma Ürünleri

Bakanlığımızca 15 Mayıs 2012 — 24 Ağustos 2012 tari...

Bitki Koruma'da Teknik Talimatı Olmayan Konularda Teknik Tavsiyeler
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Bitki Koruma amacıyla teknik talimatı olmayan konularda tavsi...
Aktif Madde Kullanımının Sonlandırılması
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Aktif Madde kullanımının sonlandırılmasına ilişkin yazısı ek...
İlimizde Faaliyet Gösteren Tarımsal Yayım ve Danışmalık Kuruluşları
Patates Üreticileri Birliği
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Arı Yetiştirici...

Yasaklanan Bitki Koruma Ürünleri

Ruhsa...

Hayvan Sevki Yapacak Yetiştiricilerin Dikkatine
Trakya Bölgesine sevk yapacak yetiştiriciler karantina ve test süresini dikkate alarak, sevk tar...
Hayvan Koruma Görevlisi Olmak İsteyen Kişiler

Orman ve Su İşleri Bakanlığı xv. Bölge Müdürlüğü Si...

BKÜ Ürünleri Listesi

Afet ve Acil Durum Hizmetleri Alo 122 hattı ile yürütülecektir
İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince kullanılan 179 Alo Valilik hattı, 06.04.2012 tarihinden...

Gıda Üretimi İle Satış ve Toplu Tüketim Yerleri İşletme Kayıt Belgesi Başvuru Beyannamesi
...
Dezenfektan Ürünlerinin B.K.Ü. Satışı Yapan Bayilerce Satışının Yasaklanması
Dezenfekten ürünlerinin Bitki Koruma Ürünleri satışı yapan bayilerce satışının yasaklandığına da...
Oxamyl Etken Maddesi
Bakanlığımız; Gıda  ve Kontrol Genel Müdürlüğü' nün "Oxamyl" Etken Maddesi hakkın...
Aktif Madde Yasaklanması

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 12.10.2011 tarih ve B.12.0.GKG...

Narda Unlubit

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.08.2011 tarih  ve B.12.0....

Pamukta Tarla Sarmaşığı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.07.2011 tarih  ve B.12.0....

Oxamyl Biberde Tavsiyesi

        Oxam...

Procymidone Aktif Maddeli Bitki Koruma Ürünleri

Yasaklanan Bitki Koruma Ürünleri

Etken Madde (İmidacloprid) Reçetelendirilmesi

Bakanlığımız Koruma ve K...

Etken Madde (İmidacloprid) Reçetelendirilmesi

Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 21.01.2011 tarih 1199-002792 ...

Methomyl Aktif Maddeli Bitki Koruma Ürünleri

Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 25.03.02011 tarih 22783-01246...

İmidacloprid ve Arı Kayıpları

...

QUINMERAC Aktif Maddesi

...

Geçici Tavsiye İptali

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 09.05.2011 tarih ve B.12.0.KKG.008.01.00/3...

Ispanak Bitki Koruma Ürünü Tavsiyesi

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 18.04.2011 tarih ve B.12.0.KKG.0.08.01.00/...

Aktif Madde Yasaklanması
Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.04.2011 tarih 6407-013774 sayılı yazılarınd...
Aktif Madde Yasaklanması.

Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.04.2011 tarih ve 013776-24518 sayılı yaz...

Aktif Madde Yasaklanması
Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.04.2011 tarih ve 013775-24519-6406 sayılı y...
Sivas İli Zirai Mücadele Takvimi

Sivas İlinde yapılacak zirai mücadele aylara göre ayarlanmış ve aşağıda sunulmuştur.

...

İlçe Tarım Müdürlüklerimize Önemle Duyurulur!!!
İl Müdürlüğümüz web sitesinde;İlçe Müdürlüklerimizden Haberler; linki açılmıştır. İlçe Müdürlüğü...
Domates Güvesi
Domates Güvesi Hakkında Bakanlığımız broşür yayınladı...
...

Haber Arama

 
haber tarih aralığı
e-posta giriş paneli
SİVAS
Ziyaretçi durumu
Toplam:  2530467 Bugün:  276 Online:   135
Copyright©2008 Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
tasarım ve kodlama dB