Skip Navigation Links
Tarımdan ve desteklemelerden edindiğiniz gelirin ne kadarını tarıma yatırım olarak ayırıyorsunuz? 
 
tüm anketler
Şube Faaliyetleri
Şubeler
Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü
Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü
Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı Yetiştiriciği ve Su Ürünler Şube Müdürlüğü

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü genel ifade ile hayvanları tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek, hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, kalıntı - nitrat izleme çalışmaları vb. çalışmaların yürütüldüğü şubedir.

3.1. SALGIN HASTALIKLAR VE KORUYUCU HEKİMLİK BİRİMİ

Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karsı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek

Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek

Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek

İl dâhilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak

İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak

Tablo.3.1. 2011 Yılı Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Çalışma Sonuçları

Hastalığın Adı

Uygulama Sonuçları

Program Gerçekleşme % si

Mihrak Sayısı

İlkbahar

(*)

Sonbahar

(**)

Kampanya Dışı (***)

İlkbahar

Sonbahar

Faal

Sönen

Şap B.Baş

28.196

-

102

104

10

6

K.Baş

8.401

22.217

Koyun Keçi Vebası

14.461

10

-

1

Mavidil

-

Koy-Keçi Çiçek

6.132

-

Sığır Brusellozu Genç

215

101

14

3

Koyun-Keçi Bru. Ergin

Genç

7.580

-

6

2

7.279

139

B.B.

Şarbon K.B.

T.T.

2.751

147

1.200

146

15

100

Sığır Tuberkülozu

-

6

1

Kuduz

1.167

111

Ruam

-

Newcastle

26.000

-

-

-

Sağlık Taraması

862.519

39

3.1.1. İthal Damızlık Hayvanları İzleme Formu

Tablo.3.2.

İthal Damızlık Hayvanları İzleme Formu

Firma

Irkı

Gelen Anaç

Ölen Anaç

Doğan Yavru Sayısı

Ölen Yavru Sayısı

Mevcut Hay. Say.

Memici Gıda Sivas

Angus

116

3

157

9

261

Orhan İnşaat Sivas

Simental

57

1

55

4

107

Yöre Tarım Hafik

Simental

150

14

136

92

180

Yusufoğulları Tar. Hay. Zara

Holstein

84

17

67

11

123

Ali Karadağ Gemerek

Simental

55

0

54

2

107

Songül Yılmaz Divriği

Holstein

79

13

66

7

125

3.2. RUHSATLANDIRMA VE DENETİM BİRİMİ

a-Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek

b-Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal ürün, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

c-Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları hususlarda denetlemek

d-Programlı aşılamalar döneminde aşılamalara ve hayvan tanımlama çalışmalarına katılmak,

e- Biriminde yürütülen faaliyetler ile ilgili eğitim çalışmaları düzenlemek.

3.2.1.Ruhsatlı Hayvan Pazarları

Tablo.3.3.

Ruhsatlı Hayvan Pazarları


Hayvan Pazarının Adı

Ruhsat Tarihi

Kapasitesi

Sivas Belediyesi Hayvan Pazarı

20.05.2002

1000 B.Baş-700 K.Baş

Şarkışla Hayvan Pazarı

Ruhsatlandırma çalışmaları devam etmektedir.

3.2.2. Serbest Veteriner Hekimlere Ait Klinik, Poliklinik, Biyolojik Ürünler Deposu, Ev Ve Süs Hayvanı Satış Yerleri

Tablo.3.4.

Serbest Veteriner Hekimlere Ait Klinik, Poliklinik, Biyolojik Ürünler Deposu, Ev ve Süs Hayvanı Satış Yerleri


Yıllar

2010

2011

Serbest Veteriner Hekim

Klinik

46

46

Poliklinik

1

1

Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri

8

14

Özel Veteriner Laboratuarı

1

0

Hayvan Barınağı

1

1

2011 yılı içinde Serbest Veteriner Hekim Kliniklerinin rutin olarak bir defa denetimi yapılmıştır. Ev ve süs hayvanı satışı yapılan yerlerin rutin olarak yılda dört defa denetimi yapılmıştır. Özel veteriner laboratuarının rutin olarak yılda dört defa denetimi yapılmaktadır.

Yıl

Sevk Edilen Hayvan Mevcudu

Büyükbaş

Küçükbaş

Tek Tırnaklı

Köpek Kedi

Kanatlı

Arı

2006

11.573

47.186

38

8

14.800

81.812

2007

8.876

35.435

38

14

22.000

52.873

2008

9.543

33.430

12

0

30.030

118.455

2009

10.298

14.424

164

4

25.643

94.021

2010

8.011

15.948

31

6

48.500

103.912

2011

15.491

36.243

13

8

33.100

163.739

2012

126

105

-

-

-

-

TOPLAM

63.918

182.771

296

40

174.073

614.812

Tablo.3.6.

2011 yılında Sevk Edilen Hayvansal Ürün Miktarları

SİVAS İli Sevk EdilenHayvansal Ürün Miktarları

Et (kg)

Süt(lt)

Balık(kg)

Bal(Kg)

Yumurta (Adet)

Deri (kg)

Bağırsak (Kg)

Sakatat (Kg)

Büyükbaş

Küçükbaş

Kanatlı

Toplam

9.524

0

0

0

4.060.650

9.236

482.000

18.800

450

822

3.3.1. Küpelenen Ve Kayıt Altına Alınan Büyükbaş Hayvan Mevcudu

Küpelenen ve Kayıt Altına Alınan Büyükbaş Hayvan Mevcudu

Yıllar

2007

2008

2009

2010

2011

TOPLAM

Hayvan sayısı

34.194

48.856

63.313

80.257

90.374

316.994

3.4. HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRİMİ

a-Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, kontrol etmek, denetlemek,

2012 Yılı Sivas Merkez Ve İlçelerine Ait Toplam Kovan Kapasitesi, Yerli Ve Gezginci Arıcılığa Açık Kovan Kapasitesi

Toplam Merkez,
Belde ve
Köy Sayısı

Toplam Kapasite
Miktarı
(kovan sayısı)

Yerli Arıcıların
Toplam
Arılı Kovan Sayısı

Gezginci Arıcılığa Açık Kovan Kapasitesi

1.273

606.496

202.529

403.967

 

a-Su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak.

b-Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiriciliğe, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,

c-Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,

d-Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın belirlediği esaslar dâhilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,

e-Su ürünlerinin yetiştiriciliği kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerini Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmek,

f-Su ürünleri üretim yerlerini denetlemek,

g-Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,

h-Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

i-Kalıntı - nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak,

j-Su ürünleri sirkülerlerinin hazırlanması, ruhsat tezkerelerinin düzenlenmesi, su altı avcılık kontrolü, tutanaklarının, şikâyetlerinin takibini yapmak.

k-Biriminde yürütülen faaliyetler ile ilgili eğitim çalışmaları düzenlemek.

l-Düzeltici ve önleyici faaliyet çalışmalarına katılmakla yükümlü birimdir.

Sivas ili su ürünleri üretimi bakımından oldukça elverişli bir yapıya sahiptir. Çok sayıda doğal gölün yanı sıra Kızılırmak’ı besleyen çok sayıda kaynak suyunun yanı sıra, diğer akarsular ve bu su kaynaklarının üzerine kurulan gölet ve barajlarda yürütülen balıklandırma çalışmaları, tatlı su balıkçılığının geliştirilmesine olumlu etki yapmaktadır. Yem maliyetlerinin yüksekliği ve yörede balık işleme tesisinin olmayışı su ürünleri üretiminin gelişmesini engellemektedir.

3.5.1. Balıklandırma Çalışması

Tablo 3.9.

Balıklandırma Çalışması

Yıllar

İlçe Sayısı

Göl, Gölet, Baraj Gölü Sayısı

Balıklandırma Miktarı (Adet)

2007

4

7

146.000

2008

6

11

143.300

2009

7

9

45.000

2010

1

1

50.000

2011

7

17

123.000

Toplam

 

45

777.300

Yıllar

Su Ürünleri Kanununa Muhalefetten Kesilen Ceza Sayıları

Su Kirliliği İzleme Numune Sayısı

Nitrat İzleme Numune Sayısı

Sabit Su Ürünleri Perakende Satış Yeri Denetim Sayısı

Verilen Amatör Balıkçı Belge Sayısı

Verilen Ruhsat Teskeresi Belge Sayısı

2007

 

32

108

31

119

0

2008

4

42

108

31

93

0

2009

20

88

108

43

185

0

2010

16

88

108

42

159

0

2011

10

48

108

30

123

0

2012

8

24

55

12

110

0

 

3.6. PLAN KOORDİNASYON VE EĞİTİM BİRİMİ

a-Şube faaliyet konuları ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak,

b-Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarında kullanılacak, broşür, el kitabı v.s dokümanları hazırlamak ve çoğaltımı için ilgili şubelere bildirmek,

c-Demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla yeni tarım teknolojilerinin hem şube personeline hem de çiftçilere ulaşımını sağlamak

d-Şube faaliyetlerini şube müdürü görüşleri doğrultusunda planlamak ve şube içi koordinasyonu sağlamak,

e-Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak

f-Tüm faaliyetlerinde İç Kontrol Sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev yapmak.

g-İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.

h-Biriminde yürütülen faaliyetler ile ilgili eğitim çalışmaları düzenleme görevlerini yürütür.

 

3.7. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN PROJELER

3.7.1. HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJESİ

Amaç:

Soykütüğü ve önsoykütüğü çalışmaları ile ıslah çalışmaları uygulamak, il hayvancılığının geliştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmaları ile verimliliği artırmaktır.

3.7.1.1. Ön Soykütüğü Projesi

 Amacı: Soykütügü sistemine geçişte veri kaybının azaltılması, tohumlama kayıtlarının toplanması, tohumlamanın disipline edilmesi, belgeli damızlık ihtiyacının ülke içerisinden karşılanması, damızlık hayvan hareketlerinin takibi amaçlanmaktadır.

Faaliyetleri :

İşletme tanımlama ve kayıt, hayvan tanımlama ve kayıt, tohumlama kayıtları, buzağılama kayıtları, sürüden ayrılma kayıtları, belgelendirme, gerekli olabilecek raporların hazırlanması ve değerlendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

3.7.1.2. Soykütüğü Projesi

Amacı :

Sığır ıslahı çalışmalarının veri tabanını oluşturmaktır.

Faaliyetleri :

İşletme tanımlama ve kayıt, hayvan tanımlama ve kayıt, aylık süt ölçüm kayıtları, yağ oranı ölçüm kayıtları, sınıflandırma, tohumlama kayıtları, buzağılama kayıtları, sağlık kayıtları, sürüden ayrılma ve sürüye giriş kayıtları, belgelendirme, ıslah programı, sürü döl verimi kayıtları, damızlık değer tahmini, gerekli raporların hazırlanması ve değerlendirilmesi faaliyetleri yürütülmektedir.

Islah çalışmalarına esas olmak üzere 2002 yılı itibari ile 5.560 olan suni tohumlama rakamı 2005 yılında 14.429’a, 2007 yılı sonu itibari ile 22.149’a ulaşmış ancak; teşvik ve desteklemenin kalkmasıyla 2008 yılında bu rakam 16.833 baş’a, 2009 yılında 12.679 başa düşüş göstermiş olup; 2010 yılında ise 19.807 başa ulaşarak tekrar yükselişe geçmiştir.

2011yılında 129.227 baş boğa altı sığırdan 30.378 baş sığıra suni tohumlama uygulaması yapılmıştır.

2009 yılı içerisinde 24.450 adet 0-6 aylık büyükbaş hayvana küpe takılmış, 2010 yılı içerisinde 19.807 adet 0-6 aylık büyükbaş hayvana küpe takılarak kayıt altına alınmıştır. 2011 yılında ise toplam 29.500 baş buzağı küpelenmiştir. Yapılan suni tohumlamalardan doğan buzağıların küpeleme çalışmaları devam etmektedir.

3.7.2.KOYUNCULUĞU GELİŞTİRME PROJESİ

Koyunculuğu geliştirme projesi 2004 yılında genel bütçe katkılı olarak 20 baş damızlık koç dağıtımı ile başlamış olup İl Özel İdaresinin de 2006-2007 yıllarında da destek vermesi ile projeye devam edilmiştir. 2009 yılı itibariyle 177 adet, 2010 yılında 180 baş ve 2011 yılında ise 150 baş damızlık koç dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

İlimizde hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla akraba yetiştirmenin engellenmesine yönelik; 25 Koyuna 1 Koç hesabı üzerinden 2010 yılı için; 100 adet koç dağıtımı yapıldı. İl Özel İdaresi tarafından ayrılan 50.000 TL kaynağın tamamı kullanılmıştır. 2011 yılı için; 100 adet koç dağıtımı yapıldı. İl Özel İdaresi tarafından ayrılan 60.000 TL kaynağın tamamı kullanılmıştır.

Tablo.3.11: Koyunculuğu geliştirme projesi kapsamında dağıtılan koçlar.

Bütçe

2007

2008

2009

2010

2011

Genel Bütçe

0

66

27

80

61

İl Özel İdare Bütçesi

14

0

80

100

86

Toplam

14

66

107

180

147

Özellikle Kangal Tipi Akkaraman Irkının gelişimi ile yapılan çalışmalarımız 2006 yılında TAGEM tarafından ödüllendirilmiştir. Koyunculuğu geliştirme projesi kapsamında “Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı  Projesi” 2007 yılında Hayvancılığın Desteklenmesi Kararnamesi kapsamında başlamış olup 6.300 damızlık küçükbaş hayvan projeye dâhil edilmiş ve 5 yıl süreyle sürülerde veri kayıtları tutulmuştur. Proje 2011 yılında tekrar 31.500 baş olarak başlayarak kangal koyununun ırk özellikleri korumaya alınmıştır. Proje genel bütçe imkânları ile devam ettirilmekte olup söz konusu proje Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliği ile yürütülmektedir.

Hedefler:

a) Halk elinde yetiştirilmekte olan koyun ve keçi ırklarımız ve bölgesel tiplerinin çeşitli verim özellikleri bakımından ıslah edilmesi;

b) Kuzu ve oğlaklarının erken gelişme ve yem değerlendirme özelliklerinin yanında koyunların tiftik/yapağı verim ve kalitelerinin artırılması;

c) Bütün ırklardan toplam 3.600 baş koç test edilmesi, üstün nitelikli damızlık yetiştiren nüve işletmelerin oluşturulması;

d) Gelecekte yetiştirici birliklerinin kendi ıslah programlarını geliştirerek üye işletmelerinde ıslah faaliyetlerini yürütmeleri,

e) Proje süresince yetiştiricilerin sorunlarının yerinde tespit edilerek çözümlenmesi ve ileri hayvansal üretim teknikleri bilgilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

3.7.3. OT BORSASI PROJESİ

Amaç:

İlimizde üretilen kaba yemin pazarlanmasını sağlayarak yem bitkileri ekim alanlarını artırmak ve böylece ilimiz hayvancılığını geliştirmek, ilimiz ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra diğer illerden gelecek kaba yem taleplerini karşılamak, alıcıyla satıcıyı bir araya getirerek ilimizi cazibe merkezi haline getirmek amacıyla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ve Sivas Ticaret Borsası işbirliğiyle hayata geçirilmiştir.

1)

İlimiz tarımının 2023 yılına kadar gelmesi gereken noktaları planlayan Sivas tarım ve kırsal kalkınma stratejisindeki 2006–2008 kısa vadeli hedeflerden olan yem bitkileri ekiliş alanları tüm ekim alanı içerisinde yüzde 3,5’ten yüzde 5’e orta vadede %10 ve uzun vadede de %25’e çıkararak ilimizi yem deposu haline getirerek ülkemiz kaba yem piyasasına yön vermek,

2)

Sulanmayan alanlarda korunga ekimini artırarak 2006-2008 kısa vadeli hedeflerimizden olan Kovan başına bal üretimini 21 kg’dan 25 kg’a çıkarmak, nadas alanlarını daraltmak ve erozyon kontrolü sağlamak,

3)

2009-2013 orta vadeli hedeflerimiz içerisinde yer alan” Uygun yörelerde yem ve hayvan borsaları kurulacaktır.” hedefine ulaşmak,

4)

Üreticilerimizin kaba yem pazarlama sorununu çözmek ve alıcıların kaliteli kaba yem teminini kolaylaştırmak,

5)

Kamu, sivil toplum kuruluşu işbirliği sağlayarak üreticilerimizin sorunlarını çözmek,

6)

Sivas tarım ve kırsal kalkınma stratejisi çerçevesinde il hayvancılığını geliştirmek.

Faaliyet

: Ot borsası kurulum aşamaları aşağıda özetlenmiştir.

a)

Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak ticaret borsalarının kotasyonunda bulunmayan kaba yemlerin kotasyon listesine dâhil edilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına müracaat edilmiştir.

b)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müracaatımızı kabul ederek yonca, korunga, fiğ, silaj vb. kaba yemleri kotasyon listesine eklemiştir.

c)

Sivas Ticaret Borsası bu kotasyon değişikliğine bağlı olarak ot borsasının kurulumuna yönelik kararı yönetim kurulu ve meclisinden geçirerek kurulum kararı almışlardır.

d)

Sivas Ticaret Borsasının Kaba Yem Ot Borsası kurulum kararı TOBB tarafından da onaylanarak kaba yem ot borsasının resmi kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

e)

Sivas Ticaret Borsası ot borsasına yer tahsis ederek kurulum çalışmalarını tamamlanmıştır.

Ot Borsasının web sitesinin kurulumu aşaması ise;

Kaba yem ot borsasının etkinliğini artırmak,daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak, Sivas dışında bir serbest pazar oluşturarak ülkemiz kaba yem ticaretine yön vermek amacıyla maliyeti Ticaret Borsasından karşılanmak üzere

www.otborsasi.org adresli borsa sitesinin kurulumuna karar verildi. Müdürlüğümüzce web sitesinin fizibilite çalışmaları tamamlanarak kapsamlı işleyişi belirlenmiştir.

Kaba yem ot borasının tüm verileri ve alıcı satıcı takip işlemleri

www.otborsasi.org adresindeki web ortamında tutulmaktadır. www.otborsasi.org web sitesi, kontrol ve denetimi İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzde olduğu yerel pazar ve alıcıyla satıcının İl Müdürlüğümüz kontrolü dışında bir araya geldiği ulusal pazar olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. Yerel pazarda alıcılar site üzerinden sadece satıcıların adını ve hangi ilçede olduğunu görebilmekte ve alım yapacakların borsayla iletişime geçmeleri gerekmektedir. Ulusal pazarda ise alıcı satıcı adres bilgilerinin tamamına ulaşabilmekte ve borsa kontrolü dışında alıcıyla bağlantı kurmaktadır.

3.7.4. SERTİFİKALI SÜRÜ BAKICISI EĞİTİMİ PROJESİ

Amaç:

1- Irk ıslahı çalışmalarının daha kısa zamanda gerçekleşmesiyle, kaybolmaya yüz tutmuş hayvan gen kaynakları korumak,

2- Tarım kesiminde, işsizlik oranı azaltmak,

3-Sürü bakıcılığının cazip hale getirilmesiyle asıl meslek olması sağlanarak iş istihdamı yaratmak köyden kente olan genç nüfus göçü büyük oranda önlemek,

4- Meralardaki yıpranma oranını azaltarak (Münavebeli otlatmanın sağlanması durumunda) meralardan yararlanılabilme oranı %100 oranında artırmak,

5- Hayvanlarda bakım–besleme hataları ve buna bağlı olarak hastalıkları büyük oranda azaltmak,

6-AB ile görüşmelerde de hep ön plana çıkan kırsal alanların kalkındırılması gereği yörede göçün önlenmesini sağlamak.

Uygulamalar

1.Proje ile il merkezinde 25’şer kişiden senede 2 dönem halinde toplam 50 kişiye sürü bakıcısı yetiştirme eğitim kursu Müdürlüğümüze ait sosyal tesislerde verilmiştir.

2.Kursa en az ilkokul diplomasına sahip ve en az 20 yaşında olanlar alınmıştır.

3.Hedeflere ulaşmak amacıyla GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personelince sürü bakıcısı konusunda (Sürü İdaresi, Irk Islahı, Hayvan Yetiştirme, Bakım-Besleme, Çayır Mer’a ve Yem Bitkileri, İlaç bilgisi, Hayvan Hastalıkları vb.) 3 hafta (15 iş günü) kurslar düzenlenmiş ve başarılı olanlara sertifika verilmiştir.

4.Sürü bakıcısına ihtiyaç duyan köy muhtarlarının talebi üzerine İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından bakıcılar görevlendirilmiş ve mutat aralıklarla performans takibi yapılmıştır.

3.7.5. HAYVANCILIK YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren “Yatırımcı Danışma Ofisi”, Türk ekonomisindeki katma değeri her geçen gün artan tarım sektörünün yatırımcılarına yol göstermeye devam etmektedir.

Tarımsal yatırımcılar için güvenilir bir rehber olan “Yatırımcı Danışma Ofisi”, ayda yaklaşık 76 kişiye yüz yüze, telefonla ya da internet aracılığıyla hizmet vermektedir.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, tarım sektörünün gelişen bir sektör olduğuna ve cazibesini her gün biraz daha artırdığını görerek, bu durumdan hareketle 2010 yılında kurulan Yatırımcı Danışma Ofisi’nin tarım sektörü yatırımcılarına rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

Müdürlüğümüzde çalışmalarını sürdüren Yatırımcı Danışma Ofisi’nden yatırımcılar yüz yüze, telefonla ya da internet aracılığıyla bilgi almaktadırlar.

Bu bağlamda il geneli olarak damızlık koyun yetiştiriciliği yapmak isteyen müracaatçılar arasından 6 müteşebbis 2,680 baş damızlık koyun ile faaliyete geçmiştir. 11 proje fizibilite aşamasındadır.

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği yapmak isteyen 48 müracaatçı arasından 21 müteşebbis 4.050 baş damızlık süt sığırı ile faaliyete geçmiştir. 27 proje ise fizibilite aşamasındadır.

Besi Sığırcılığı yapmak isteyen 7 müracaatçı arasından 4 müteşebbis 2.950 baş besi sığırı ile faaliyete geçmiştir.

3.7.6. SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Amaç:

İlimizde su ürünleri üretim ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Faaliyet:

2011 yılında il ve ilçelerimizde bulunan 17 adet göl, gölet ve baraj göllerine 123.000 adet yavru balık bırakılarak balıklandırma çalışması yapılmıştır.

2011 yılı itibariyle 46 adet su ürünleri tesisinin üretim ve yetiştiricilik kapasitesi 5.122,5 ton/yıl’dır. Ayrıca 4 adet alabalık kuluçkahane tesisinin yavru üretim kapasitesi 14.124.000 adet/yıl’dır.

2011 yılı Ekim ayı sonu itibari ile su ürünleri tesisi kurulması için inşaat aşamasına 2 adet tesisin toplam kapasitesi 20 ton/yıl, proje aşamasında 2 adet tesisin toplam kapasitesi 501,5 ton/yıl ve ön izin aşamasında 8 müracaatın toplam kapasitesi 6.495 ton/yıl’dır. 1 adet Kuluçkahane müracaatı mevcut olup kapasitesi 20.000.000 adet/yıl yavru alabalıktır.

2011 yılı itibariyle 45 adet su ürünleri tesisinin üretim ve yetiştiricilik kapasitesi 5.089,5 ton/yıl’dır. Ayrıca alabalık tesisleri toplam kuluçkahane yavru üretim kapasitesi 14.108.000 adet/yıl’dır.

2011 yılı sonu itibari ile 2 tesisin faaliyetlerine (25 ton/yıl, 3 ton/yıl) son verilmiştir. İnşaat aşamasında olan 10 ton/yıl ve 20 ton/yıl kapasiteli 2 tesis mevcuttur. Proje aşamasında ise 3 tesis mevcut olup kapasitesi 785 ton/yıl dır.

Ayrıca ön etüt aşamasında olan 8 müracaat bulunmakta olup toplam kapasitesi 6,750 ton/yıl dır.

Tablo 3.10.

Nitrat Su Kirliliği Çalışma Sayıları

3.5. SU ÜRÜNLERİ BİRİMİ

b-Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek

c-Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuvarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak,

d-Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek

e-Hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.

f-Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak,

g-Bakanlığın belirlediği çerçevede İl’de hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek,

h-İl’de hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

i-Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek

j-Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek

k-Programlı aşılamalar döneminde aşılamalara ve hijyen tanımlama çalışmalarına Veteriner Hekim, Hayvan Sağlığı Tekniker ve Teknisyen personeli ile katılmak

l-Arıcılık İş ve İşlemlerinin takibini yapmak.

m-Periyodik olarak arıcılık kursları düzenlemek.

n-Arı işletmelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Arılı kovan hareketlerini sisteme girerek takibini yapmak.

o-Her yıl düzenli olarak arıcılık sirkülerinin ve ilimiz merkez ve ilçelerine bağlı merkez, belde ve köylerin gezginci arıcılık kapasite bilgilerinin hazırlanmasını sağlamak.

p-Gezginci arıcı konaklama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

q-Yerli ve gezginci arıcıların arıcılık desteklemelerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

r-Organik arıcılık ve hayvancılıkla ilgili çalışmaları takip etmek.

s-İç Kontrol Sisteminin işleyişi ve sürekliliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

Tablo 3.8.

İlimiz Kovan Kapasitesi

Tablo.3.7.

3.3. HAYVAN HAREKETLERİ BİRİMİ

a-Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek

b-Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek

Tablo.3.5.

Sevk Edilen Hayvan Mevcudu


Duyurular
Kuvvetli Yağış, Kuvvetli Rüzgar ve Sıcaklık Düşüşlerine Dikkat..
Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve sıcaklık düşüşlerine karşı meterolojik uyarı ilanı ektedir.
Çiftçi Kayıt Sistemi 2014 Üretim Yılı Müraacatları
Çiftçi Kayıt Sistemi 2014 Üretim Yılı Müraacatları İlan ve dosya kabul tarihleri eklerde verilmi...
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Duyurusu

01 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da saat:10.00'da G...

2011-2013 Yılı Fark Ödemeleri İcmalleri Askıya Çıkarıldı

5488 sayılı Kanun’un Geçici 3. Maddesi gereğince ÇK...

Zirai Don Uyarısı

İç Ege, İç Anadolu, Marmara'nın güneydoğusu, Akdeni...

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği Alan Çiftçilerin Dikkatine...

14.05.2013 tarihli ve 28647 sayılı Resmi Gazete/de ...

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sertifikası Olanların Dikkatine...

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sertifikası olanlara yönelik 5 Mart 2014 tarihinde saat 10:00 d...

Sivas Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi ve Görev Bölümü

Sivas Valiliği'nin 03.02.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "İmza Yetkileri Yön...

Kırsal Turizm Etkinlikleri Kursu
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Başvuru Süresi Uzatılması
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırıml...
Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu

İl Müdürlüğümüzde 27.01.2014-10.02.2014 tarihleri arasında "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yeti...

Temel Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Kursu
Temel Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Kursu 20/01/2014-03/02/2014 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüz...
Su Ürünleri İstihsal Hakkı İçin İhale İlanı
Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancı İzin Belgesi Sınavı
Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Sınav Takvimi ve Uygulaması konulu ekteki yazıla...
Tigem Tohum Fiyatları
TİGEM Genel Müdürlüğünce üretimi yapılan sertifikalı Mısır, Yonca, Nohut, Korunga tohumluğu fiya...
Uludağ Kış Kampı
Bursa İl Müdürlüğümüzce işletilmekte olan Uludağ Eğitim Dinlenme Tesisleri, konaklama şartları e...
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırıml...
Su ve Enerji konulu afiş ve fotoğraf yarışması
22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle konunun öneminin genç nesillere benimsetilerek Su ve Gıda Güvenl...
Sorumlu Yönetici Listesi
...
Organik Tarım Desteklemeleri Tebliğ Yayımlandı
Destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin ÇKS' deki bilgilerini güncelleştirmeleri ...
DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri
DLG -Öçp ortaklığı ile 15-18 Ağustos 2013 tarihleri arasında Tekirdağ Karaevli Köyü'nde "DL...
Sorumlu Yöneticilik Listesi
İnternet sitemizde yeni yaptığımız düzenleme ile "Sorumlu Yönetici Listesi" duyurular ...
Sportif Balıkçılık Bölgeleri Belirlendi

22.11.2012 tarihinde DSİ. 19. Bölge Müdürlüğünde to...

Geleneksel Değerlerimiz Projelendirilecek

Türkiye genelinde unutulmaya yüz tutmuş kültürel ve...

Bitki Koruma Ürünleri Listesi
Bakanlığımızca 17 Ocak 2013 - 15 Mart 2013 tarihleri arasında ruhsatlandırılan, tavsiye alan, ru...
Ruhsatlandırılan, Tavsiye Alan, Ruhsatı İptal Edilen Bitki Koruma Ürünleri Listesi

Bakanlığımızca 26 Kasım 2012 - 16 Ocak 2013 tarihle...

Yasaklanan BKÜ Ürünleri Listesi

Bakanlığımızın ekteki yazılarında; AB'ne uyum çalış...

Birimlerimiz ve Faaliyetleri-Bitki Koruma Ürünleri

Bakanlığımızca 15 Mayıs 2012 — 24 Ağustos 2012 tari...

Bitki Koruma'da Teknik Talimatı Olmayan Konularda Teknik Tavsiyeler
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Bitki Koruma amacıyla teknik talimatı olmayan konularda tavsi...
Aktif Madde Kullanımının Sonlandırılması
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Aktif Madde kullanımının sonlandırılmasına ilişkin yazısı ek...
İlimizde Faaliyet Gösteren Tarımsal Yayım ve Danışmalık Kuruluşları
Patates Üreticileri Birliği
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Arı Yetiştirici...

Yasaklanan Bitki Koruma Ürünleri

Ruhsa...

Hayvan Sevki Yapacak Yetiştiricilerin Dikkatine
Trakya Bölgesine sevk yapacak yetiştiriciler karantina ve test süresini dikkate alarak, sevk tar...
Hayvan Koruma Görevlisi Olmak İsteyen Kişiler

Orman ve Su İşleri Bakanlığı xv. Bölge Müdürlüğü Si...

BKÜ Ürünleri Listesi

Afet ve Acil Durum Hizmetleri Alo 122 hattı ile yürütülecektir
İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince kullanılan 179 Alo Valilik hattı, 06.04.2012 tarihinden...

Gıda Üretimi İle Satış ve Toplu Tüketim Yerleri İşletme Kayıt Belgesi Başvuru Beyannamesi
...
Dezenfektan Ürünlerinin B.K.Ü. Satışı Yapan Bayilerce Satışının Yasaklanması
Dezenfekten ürünlerinin Bitki Koruma Ürünleri satışı yapan bayilerce satışının yasaklandığına da...
Oxamyl Etken Maddesi
Bakanlığımız; Gıda  ve Kontrol Genel Müdürlüğü' nün "Oxamyl" Etken Maddesi hakkın...
Aktif Madde Yasaklanması

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 12.10.2011 tarih ve B.12.0.GKG...

Narda Unlubit

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.08.2011 tarih  ve B.12.0....

Pamukta Tarla Sarmaşığı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.07.2011 tarih  ve B.12.0....

Oxamyl Biberde Tavsiyesi

        Oxam...

Procymidone Aktif Maddeli Bitki Koruma Ürünleri

Yasaklanan Bitki Koruma Ürünleri

Etken Madde (İmidacloprid) Reçetelendirilmesi

Bakanlığımız Koruma ve K...

Etken Madde (İmidacloprid) Reçetelendirilmesi

Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 21.01.2011 tarih 1199-002792 ...

Methomyl Aktif Maddeli Bitki Koruma Ürünleri

Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 25.03.02011 tarih 22783-01246...

İmidacloprid ve Arı Kayıpları

...

QUINMERAC Aktif Maddesi

...

Geçici Tavsiye İptali

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 09.05.2011 tarih ve B.12.0.KKG.008.01.00/3...

Ispanak Bitki Koruma Ürünü Tavsiyesi

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 18.04.2011 tarih ve B.12.0.KKG.0.08.01.00/...

Aktif Madde Yasaklanması
Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.04.2011 tarih 6407-013774 sayılı yazılarınd...
Aktif Madde Yasaklanması.

Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.04.2011 tarih ve 013776-24518 sayılı yaz...

Aktif Madde Yasaklanması
Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.04.2011 tarih ve 013775-24519-6406 sayılı y...
Sivas İli Zirai Mücadele Takvimi

Sivas İlinde yapılacak zirai mücadele aylara göre ayarlanmış ve aşağıda sunulmuştur.

...

İlçe Tarım Müdürlüklerimize Önemle Duyurulur!!!
İl Müdürlüğümüz web sitesinde;İlçe Müdürlüklerimizden Haberler; linki açılmıştır. İlçe Müdürlüğü...
Domates Güvesi
Domates Güvesi Hakkında Bakanlığımız broşür yayınladı...
...

Haber Arama

 
haber tarih aralığı
e-posta giriş paneli
SİVAS
Ziyaretçi durumu
Toplam:  2526344 Bugün:  1996 Online:   285
Copyright©2008 Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
tasarım ve kodlama dB